Rem op nieuwbouw van woningen in Zeeland

12 januari 2014 17:29 uur

De Zeeuwse gemeenten brengen hun nieuwbouwplannen in overleg met provincie voor de eerstkomende zes jaar terug van 11.670 naar 6.350 woningen. Daarnaast vindt gedeputeerde Carla Schönknecht (VVD) dat ook de behoefte aan sloop van woningen nadrukkelijker in kaart kan worden gebracht. Daaruit moet dan een visie rollen wat met de vrijkomende grond kan worden gedaan. Bron: PZC 11-01-2014. Lees verder>>>>