Rem op huizen op boerenland in Nijkerk en Barneveld

07 oktober 2019 07:15 uur

De komende tien jaar komt er in deze regio naar schatting zo’n 75 hectare, 150 voetbalvelden groot, vrij aan boerderijen en boerenschuren, vooral in Nijkerk en Barneveld. Dat is exclusief bijbehorende landerijen. Het wordt geen automatisme meer dat er woningen voor leegstaande boerderijen in de plaats komen.

Sterker nog, dat is zelfs ongewenst, vinden de gemeenten in de Regio Amersfoort en de Regio FoodValley. Het beperkt andere boeren in de omgeving in hun bedrijfsvoering. Ook de markt voor luxe landelijk wonen raakt verzadigd, is al eerder geconstateerd. En het leidt niet tot een ‘vitaler platteland.’

De twee regio’s vinden dat er meer en ‘slimmere’ mogelijkheden moeten komen voor een andere bestemming van leegstaande boerderijen. Ook kringlooplandbouw, het opwekken van duurzame energie, het beginnen van een onderneming of recreatiebedrijf en het aanleggen van natuur moet makkelijker worden gemaakt. Dat betekent dat knellende regels van diverse gemeenten onder de loep moeten worden genomen.

Dat hebben de zeventien gemeenten in beide regio’s met elkaar afgesproken in een Strategiedocument Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) dat loopt tot 2030. Behalve de gemeenten rond Amersfoort, gaat het ook om Ede, Wageningen, Rhenen, Veenendaal en Renswoude. In totaal komt er tegen de 1,5 miljoen vierkante meter, dat is 150 hectare vrij in het hele gebied.

De samenwerkende gemeenten willen boeren stimuleren op tijd na te denken over alternatief voor hun te sluiten boerderij. Ook willen ze boeren helpen de zaken financieel op orde te krijgen. Samen met andere provincies willen ze het rijk ertoe bewegen de belastingregels voor stoppende boeren te versoepelen. Ook komt er meer aandacht voor sociale en mentale problemen bij boeren als gevolg van bedrijfssluiting.

Bij het slopen van schuren mag er in de regel eenzelfde hoeveelheid aan bebouwing terug worden gebouwd. Soms is die regel beperkend voor nieuwe plannen. Het uitruilen van sloopmeters willen de gemeenten dan ook makkelijker maken.

Het aantal te verwachten sloopmeters is in Barneveld afgerond 450.000 vierkante meter, in Nijkerk 130.000, in Woudenberg 66.000, in Leusden 50.000, in Bunschoten 40.000, in Amersfoort 29.000, in Eemnes 23.000, in Scherpenzeel 18.000 en in Soest en Baarn beide 11.000. Bron: destentor.nl 7-10-19