Regionale sloopfondsen nodig voor oplossen leegstand

04 mei 2014 06:54 uur

Eigenaren en gemeentebesturen hebben te weinig grip op het grote probleem van het leegstaande vastgoed. Cees-Jan Pen, programmamanager van Platform 31, vindt dat de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders daarom forse stappen moeten zetten om het tij te keren en eigenaren aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid.

In Cobouw windt Pen er geen doekjes om. ‘Aan de leegstandsproblematiek valt niet te ontkomen. De komende collegeperiode moet daarom worden aangegrepen om de leegstand op regionale schaal in kaart te brengen. Bron: Vastgoedmarkt 30-04-2014. Lees verder>>>>