Regels vertragen weghalen asbest

01 november 2015 08:47 uur

In Nederland ligt nog altijd 120 miljoen vierkante meter aan asbestdaken, waarvan 100 miljoen vierkante meter op schuren en stallen, zoals die van de Zeeuwse Vermue. En dat is een probleem, stellen de Nederlandse Land- en Tuinbouworganisatie, het kenniscentrum AgroAsbestVeilig en verzekeraar Achmea. Niet alleen is asbest kankerverwekkend en neemt het gevaar voor de volksgezondheid toe naarmate de dakplaten er langer liggen. Er is ook een nieuwe wet die voorschrijft dat particulieren, bedrijven en instellingen vanaf 1 januari 2024 geen asbestdaken meer mogen hebben. Bron: Nederlands Dagblad 31-10-2015. Lees verder>>>>