Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

08 maart 2015 08:12 uur

In deze ministeriële regeling van 4 maart 2015 worden nadere regels gesteld ter uitwerking van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij.

U kunt de regeling nu downloaden.