Regeling Ruimte voor ruimte komt te vervallen

19 juli 2016 07:38 uur

Burgemeester en wethouders van de greenportgemeenten, Hillegom, Lisse, Teylingen, Katwijk, Noordwijk en Noordwijkerhout maken het volgende bekend
Sinds 2003 voorzag het provinciaal ruimtelijk beleid in Zuid-Holland in de mogelijkheid voor gemeenten in de genoemde provincie om, onder bepaalde voorwaarden, in planologische zin medewerking te verlenen aan de bouw van burgerwoningen in het landelijk gebied in ruil voor het slopen van al dan niet verouderde bedrijfsgebouwen. Het betreft de zogenaamde regeling Ruimte voor ruimte.

Intergemeentelijke structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG)

De gemeenten binnen het gebied van de Greenport Duin- en Bollenstreek (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) beschikken sinds 2009 over een integrale ruimtelijke visie in de vorm van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG). De ISG (waarvan de herziening  in de diverse gemeenteraden in juni en juli 2016 is vastgesteld) voorziet in een ruimtelijk ontwikkelingskader ten behoeve van de economische herstructurering van de het greenportgebied van de Duin en Bollenstreek, gekoppeld aan de verbetering van het landschap.

Met het oog op de uitvoering van de doelstellingen van de ISG, hebben de zes Greenportgemeenten de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM B.V.) opgericht. De GOM is toegerust met een aantal instrumenten om de herstructurering van de Greenport aan te pakken, waaronder de mogelijkheid om sloopvergoedingen te verstrekken voor bedrijfsgebouwen en bouwtitels te verkopen voor burgerwoningen (Greenportwoningen) in het landelijk gebied. Het herstructureringsfonds van de GOM, waaruit de sloopvergoedingen kunnen worden verstrekt, wordt gevoed door de opbrengsten van de verkoop van deze bouwtitels. Bron: noordwijk.nl 19 juli 2016 lees verder>>>>