Regeling asbestslachtoffers per 1 april 2014

27 maart 2014 15:29 uur

Werknemers die de beroepsziekte asbestose hebben opgelopen, kunnen per 1 april 2014 een beroep doen op de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS). Dit blijkt uit een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. In de brief aan de Tweede Kamer (pdf) kondigt minister Asscher aan dat de uitbreiding van de regeling voor asbestslachtoffers ingaat per 1 april 2014 en nog deze maand in de Staatscourant wordt gepubliceerd. Met deze uitbreiding krijgen werknemers met de beroepsziekte asbestose – een longaandoening door het werken met asbest – straks ook recht op een tegemoetkoming op basis van de TAS-regeling.  Bron: Arbo Rendement – Thu, 27 Mar 2014.  Lees verder>>>>