Rapport bodemvervuiling door asbest

15 maart 2015 10:02 uur

Onderzoek in opdracht van de provincies Overijssel en Gelderland toont aan dat naast asbestdaken ook de bodem rondom gebouwen met asbestdaken een milieuprobleem vormen. De asbestdaken verweren, waardoor asbestvezels vrijkomen, die met regenwater in de omliggende grond spoelen.
Een inventariserend onderzoek van beide provincie op 20 locaties geeft aan dat de bodemverontreiniging een serieus en mogelijk wijdverbreid probleem is. Het onderzoek geeft geen onderbouwing voor de totale omvang van het probleem en het exacte gezondheidsrisico. Uit een TNO-onderzoek in opdracht van het toenmalige Ministerie van VROM in 2007 werd al duidelijk dat asbestdaken voor problemen kunnen zorgen, óók in de bodem. Bron: Agro Asbestveilig 11 maart 2015. Lees verder>>>>