Raalte: bewust omgaan met asbestverwijdering

06 oktober 2014 06:37 uur

In een persbericht wil de gemeente Raalte inwoners op het hart drukken zorgvuldig om te gaan met asbest dat in woningen aanwezig kan zijn:

Steeds vaker komt het bij verbouw- en sloopwerkzaamheden voor dat de sanering van asbest niet goed verloopt. Dit gebeurt vaak omdat niet bekend is dat asbest in een woning aanwezig is. Het is  belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de ernstige gezondheidsrisico’s van asbest. Laat daarom voor een verbouwing of sloop een asbestinventarisatierapport opstellen. Dit kan bij Ascert, Stichting Certificatie Asbest.

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijke delfstof die uit hele fijne naaldvormige vezels bestaat. Vroeger werd asbest in veel landen, waaronder Nederland, veel gebruikt; in gebouwen en woningen omdat de stof sterk, brandwerend, isolerend en goedkoop was. Tegenwoordig weten we dat asbest veel ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Deze risico’s hebben geleid tot een volledig verbod op het gebruiken en hergebruiken van asbest.

Waar vind je asbest?

Asbest komt vooral voor in huizen, schuren en gebouwen die gebouwd zijn vóór 1994. Gemiddeld zelfs in één op de drie gebouwen. Bij een verbouwing of sloop kunnen asbestvezels vrijkomen.  Asbest vind je op verschillende plaatsen. Bijvoorbeeld in gevels, het dakbeschot, vensterbanken, afvoerbuizen, schoorstenen en in of bij de cv-installaties.

Slopen en saneren van asbest

Als asbest in een woning zit en niet beschadigd is, kan dit blijven zitten. Als er wel asbest op plekken zit waar gewerkt gaat worden, moet dit conform de  wet-en regelgeving verwijderd worden. De gemeente Raalte kan hierbij adviseren want er gelden strenge regels voor. Bij verwijderen van asbest moet er altijd een sloopmelding worden ingediend.

Meer informatie?

Bij vragen over asbest (verwijdering), de regels en het doen van een sloopmelding, neem dan contact op met de gemeente Raalte via telefoonnummer 0572 347 799. Informatie over een asbestinventarisatierapport is te vinden op www.ascert.nl . Sloopmeldingen kunnen ingediend worden via het omgevingsloket .