Raad Eindhoven: geen sloop Campina

29 februari 2016 08:03 uur

Delen van het Campinaterrein moeten op de monumentenlijst van de gemeente Eindhoven komen te staan. Om ervoor te zorgen dat er tot die tijd niks gesloopt wordt, heeft de gemeenteraad dinsdagavond in beslotenheid een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen. Dat geldt voor het Campinaterrein tussen Dirk Boutslaan en Kanaaldijk-Zuid. College en raad verklaren voor het gebied een bestemmingsplan te gaan maken. Tot dat klaar is, heeft de gemeente geen instrumenten om sloop van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing tegen te gaan. bron: Eindhovens Dagblad 24-02-2016. Lees verder>>>>