Putten: Informatiebijeenkomst ‘Asbestsanering & Zonnepanelen’

02 februari 2015 18:21 uur

Op 16 en 23 februari 2015 zijn er informatiebijeenkomsten voor agrarische ondernemers en particuliere eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok in de regio Noord-Veluwe. Het verwijderen van asbest en het plaatsen van zonnepanelen op daken zijn actuele onderwerpen in de agrarische sector. Lokaal, regionaal en landelijk zijn hiervoor allerlei regelingen. Maar deze roepen veel vragen op. In de bijeenkomst ‘Asbestsanering & Zonnepanelen’ worden de regelingen toegelicht en vragen beantwoord.  De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door LTO Noord, Provincie Gelderland, Innovatiecentrum Groene Energie Noord-Veluwe (IGEV) en Rabobank. In het verleden is vaak asbest in de ‘opstallen’ toegepast. Het vrijkomen van asbestvezels kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Maar ook kan door asbest de waarde van de opstal verminderen en zijn er verzekeringsrisico’s. Bovendien wordt iedereen op termijn verplicht asbest te verwijderen. Bron:  gemeente Putten, 2 februari 2015