Provincie Overijssel: al 25.000 m2 asbestdak vervangen

25 oktober 2014 09:15 uur

Op vrijdag 24 oktober is de feestelijke laatste handeling verricht aan een nieuw asbestvrij dak op een van de opslagloodsen van riethandel Van Rees in Genemuiden. De provincie Overijssel wil asbestdaken op bedrijventerreinen versneld aanpakken omdat zij een risico vormen voor de omgeving. In 2018 moet tachtig procent van alle asbestdaken op bedrijventerreinen in Overijssel zijn vervangen. Met het dak van de firma Van Rees is de eerste mijlpaal van 25.000 vierkant meter vervangen dak bereikt.

In de nacht van 30 september op 1 oktober 2013 brandde op het terrein van Van Rees een loods af. Hoewel daarbij geen asbest vrijkwam, was die brand voor de riethandelaar wel aanleiding om vier asbestdaken van loodsen op zijn terrein te vervangen. Daarbij heeft hij gebruik gemaakt van een subsidie van de provincie Overijssel. Gedeputeerde Ineke Bakker voor Milieu, Wonen en Financieel Toezicht: “Van Rees neemt hier als ondernemer zijn verantwoordelijkheid voor een schone en veilige leefomgeving. Hij is een voorbeeld voor andere ondernemers”.

De gemeente Zwartewaterland sluit aan bij de voortvarende aanpak van de provincie. De gemeente heeft haar ondernemers via diverse kanalen op de hoogte gebracht van de risico’s van asbestdaken en de mogelijkheden om deze met behulp van financiële regelingen te saneren. Wethouder Arie Speksnijder: “De komende tijd zullen wij bedrijven die op basis van onze inventarisatie mogelijk een asbestdak hebben, actief en gericht benaderen. Zo krijgen wij inzicht in de actuele stand van zaken en kunnen we gerichte ondersteuning bieden aan onze ondernemers op het gebied van asbestsanering”.

Gevaar

De provincie pakt asbestdaken op bedrijventerreinen aan omdat zij een potentieel gevaar zijn voor de gezondheid van mensen en voor de economie. De platen verweren waardoor kleine stofweefseltjes in de lucht kunnen komen, die gevaarlijk zijn voor mensen. Daarnaast kan het asbest bij brand verspreid raken in een wijde omgeving, waardoor – zeker op bedrijventerreinen – ook andere bedrijven het risico lopen stilgelegd te worden vanwege de risico’s.

De provincie en haar partners wijzen bedrijven op de gevaren, en de mogelijkheden om het verwijderen van asbestdaken te combineren met andere milieumaatregelen zoals isolatie of de inval van daglicht. Daarnaast is er een subsidieregeling voor bedrijven die daadwerkelijk hun asbestdaken gaan vervangen.

Inmiddels zijn in Overijssel dankzij de regeling al 25.000 m2 aan asbestdaken op bedrijventerreinen vervangen. Maar ondertussen lopen de aanvragen gewoon door. De verwachting is dat de teller eind dit jaar op 70.000 m2 staat.

Samenwerking

De provincie Overijssel loopt voorop in de aanpak van asbestdaken op bedrijventerreinen. Doelstelling is om in uiterlijk 2018 tachtig procent van de asbestdaken te vervangen. In de aanpak werkt de provincie nauw samen met tien Overijsselse gemeenten, Bouwend Nederland (Regio Oost), Stichting Pioneering, VNO-NCW, Hogeschool Saxion en UNETO-VNI. In maart van dit jaar stelde het ministerie van Infrastructuur en Milieu de aanpak in Overijssel landelijk ten voorbeeld met een bijdrage van 1 miljoen euro. Bron: provincie Overijssel 24-10-2014.