Provincies goed op weg met het restaureren van Rijksmonumenten

25 oktober 2014 09:26 uur

Dit blijkt uit het evaluatierapport over gedecentraliseerde Rijksmiddelen voor restauratie. Sinds 2012 zijn provincies verantwoordelijk voor het restaureren van Rijksmonumenten. Uit het rapport blijkt onder andere dat provincies bijna alle afspraken met het rijk al zijn nagekomen en dat provincies erin slagen om extra geld te generen ten behoeve van restauraties.

Decentralisatie 
De belangrijkste reden om het restaureren van Rijksmonumenten van rijk naar provincies te decentraliseren was dat de provincie als gebiedsregisseur een verbindende rol kan spelen en geldstromen van publieke en private partijen in de regio kan genereren. Achterliggende doelen van de decentralisatie waren dat uitvoering van deze taak door provincies bijdraagt aan versterking van de historische factor in ruimtelijk beleid, vereenvoudiging in regelgeving, lastenvermindering bij de eigenaar en gerichte stimulering van herbestemming en kwalitatief goede restauratieprocessen. Niet alleen de taak, maar ook de middelen werden bij provincies neergelegd. Gezamenlijk ontvangen de provincies hiervoor 20 miljoen euro per jaar van het rijk. Bron: Omgevingsweb 24 oktober 2014. Lees verder>>>>