Provincie Zeeland: 37 projecten ontvangen subsidie voor slopen en opwaarderen van buurten

31 augustus 2014 14:38 uur

De Provincie Zeeland wil de particuliere huizenmarkt geschikt maken voor de toekomst. Jaarlijks stelt zij hiervoor 3,5 miljoen euro beschikbaar met de Provinciale Impuls Wonen. Dit jaar ontvangen 37 projecten, verspreid over heel Zeeland, subsidie voor het slopen of samenvoegen van ‘ongewenste woningen’ waardoor een kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte of aan beeldbepalende leegstaande panden wordt gegeven.

In totaal verdwijnen 45 onverkoopbare particuliere woningen en 261 sociale huurwoningen. Hier komen twintig particuliere woningen en 148 sociale huurwoningen voor terug die wel energiezuinig en levensloopbestendig zijn. Door de subsidies wordt een investering van 41 miljoen euro in de bouwsector gegenereerd.

Wie in aanmerking wilde komen voor subsidie vanuit de Provinciale Impuls Wonen, kon tot 1 mei van dit jaar een aanvraag indienen. In totaal zijn zestig verzoeken binnengekomen. Alle aanvragen zijn beoordeeld op basis van vooraf vastgestelde criteria. Zo ontstond een ranglijst van projecten; de 37 projecten met de meeste punten ontvangen nu subsidie. Het gaat om een totaalbedrag van 3,5 miljoen euro. Bron: Provincie Zeeland 26-08-2014. Lees meer>>>>