Protest tegen sloop van Sint Martinusschool in Schiedam

26 oktober 2020 16:03 uur

Als het aan wijk- en bewonersvereniging Tuindorp ligt, gaat de voormalige Sint Martinusschool aan de Iepenlaan in Schiedam niet zomaar tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwe woningen, zoals de gemeente voor ogen heeft. ‘Het schoolgebouw moet blijven’, is te lezen op posters die aan de ramen van het pand hangen. Ook de kunstenaars die er nu een atelier hebben, zijn not amused.

De Sint Martinusschool is al jaren niet meer in gebruik als school, maar biedt al wel enige tijd onderdak aan kunstenaars Harr Wiegman, Sjef Henderickx, Albert Verkade en Betty Prins die er hun atelier hebben. Zij hebben inmiddels te horen gekregen dat hun huurcontract binnen één tot drie jaar wordt beëindigd.

Wiegman, die ooit stadssymbool Proosje ontwierp, denkt echter dat het niet zo lang zal duren. ,,Er lopen nu al projectontwikkelaars rond die constant foto’s aan het maken zijn, dus ik kan me niet voorstellen dat er niet snel een deal is”, spreekt hij zijn verwachting uit. ,,Ik voorspel afbraak en nieuwbouw binnen nu en een paar jaar.”

Wiegman is al 13 jaar ‘bewoner’ van het pand, maar werkt al 43 jaar als kunstenaar in Schiedam. ,,Dan spreek je wel van gedoogrecht, lijkt mij. Maar denk nou niet dat mij een alternatief is aangeboden door de gemeente. Daar moet ik dan zeer waarschijnlijk zelf naar op zoek. Ik laat het er niet bij zitten, dat is een ding dat zeker is.”

Ongenoegen

Ook de omwonenden gaan niet zomaar akkoord met sloop en nieuwbouw. Zij hebben hun ongenoegen geuit in een brief aan het stadsbestuur en de gemeenteraad. ‘Het schoolgebouw moet blijven’, is te lezen op posters die aan de ramen van het pand hangen. Verder wijzen zij er op dat de bewoners ‘ook goede ideeën hebben’. ‘Samen voor de mooiste oplossing. Vergeet ons niet’, luidt hun boodschap.

Dik Schenk, waarnemend voorzitter van wijk- en bewonersvereniging Tuindorp, schrijft dat Tuindorp een constructieve bijdrage wil leveren aan een mogelijke invulling van de locatie. Daarnaast verzoekt hij ook wijkbewoner Kim Antonissen een kans te geven haar plan toe te lichten.

Zij pleit voor renovatie van het gebouw zodat de Stichting Passie er haar intrek in kan nemen. Deze club biedt dagbesteding aan kinderen met autisme en een verstandelijke beperking. Bovendien wil Stichting Passie een integratie met de wijk bewerkstelligen.

Projectontwikkelaars

Het Schiedamse stadsbestuur heeft vijf locaties en panden aangewezen die nu nog in bezit zijn van de gemeente, maar die ten gunste van woningbouw verkocht kunnen worden aan projectontwikkelaars.  De Sint Martinusschool aan de Iepenlaan is er één van. Het college denkt hier aan kleinschalige woningbouw. De andere locaties en panden zijn het Wibautplein, de Aleidaschool aan de Oostsingel, Boterstraat/Herenstraat en Ooievaarsteeg.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Schiedam is er geen discussie mogelijk over de toekomstige bestemming van het pand. ,,Het college heeft besloten dat de herontwikkeling op de Iepenlaan is gericht op woningbouw in het bestaande pand, dan wel sloop en nieuwbouw”, aldus de zegsman.

De gemeente is in gesprek met de kunstenaars die op dit moment hun ateliers hebben in het voormalige schoolgebouw waar zij al vele jaren gebruik van maken. ,,We hebben aangegeven dat zij op afzienbare termijn geen gebruik meer kunnen maken van de huidige ruimtes. De gemeente heeft geen alternatieve ruimte beschikbaar. Overigens was er altijd sprake van tijdelijk gebruik en nooit van een permanente huisvesting van kunstenaars op deze locatie.”

Deze vroegtijdige aankondiging geeft de kunstenaars de gelegenheid om zelf op tijd een nieuwe plek te vinden. De gemeente heeft formeel geen taken in het voorzien van ruimten voor kunstenaars. ,,We actualiseren op dit moment wel ons beleid waarin we regelen hoe we in de toekomst omgaan met het faciliteren van de makers in Schiedam”, besluit de woordvoerder.Bron: ad.nl