Protest tegen sloop hotel Dreijeroord in Oosterbeek

06 juni 2016 07:32 uur

De voorgenomen sloop van voormalig hotel Dreijeroord in Oosterbeek, heeft zaterdagmiddag tot een ludieke protestactie geleid. Tezamen met enkele eigenaren van oude Britse legervoertuigen hield een aantal bezorgde Oosterbekers voor het pand een protestactie.

Zij willen het gebouw, dat een belangrijke rol in de oorlogsjaren speelde, absoluut behouden. Gevreesd wordt dat echter de slopershamer er aan te pas komt en dat bij het grote publiek nog onvoldoende bekend is dat er plannen voor een nieuwe zorgcomplex op deze locatie zijn. Bron: De Gelderlander 5 juni 2016. Lees verder>>>>