Proefproject om asbest seriematig te saneren in Varsselder

05 maart 2016 10:18 uur

Het ontbreken van een station bleek geen beletsel om afgelopen woensdag in ’t Dorpshuus tijdens een infoavond de Asbesttrein op de rails te zetten. Voor inwoners van het dorp en wijde omgeving is een pilotproject opgestart, bedoeld voor groepen eigenaars van vooral de grotere asbestdaken. Veelal agrariërs en ondernemers in het buitengebied. Het idee is om seriematig op verschillende locaties bij elkaar in de buurt in een kort tijdsbestek die daken te saneren.

Sinds één januari is de wet van kracht die voorziet in een totaalverbod op asbestdaken per 2024. Naar schatting gaat het landelijk om 120 miljoen vierkante meter, waarvan vier miljoen in de Achterhoek. De Asbesttrein is opgezet door LNAGRO de Ondernemerij (adviesspecialist buitengebied) en Synprofect (adviesbureau duurzaam organiseren), AB Oost Asbestsanering is de uitvoerende partij. Een initiatief om in de Achterhoek kostenbesparend en efficiënt te werken door alle saneringen in een bepaalde omgeving snel achter elkaar uit te voeren. Daarnaast kan men samen de vergunningen en subsidies aanvragen, maar ook kortingen bedingen bij leveranciers, voor bijvoorbeeld de nieuwe dakbeplating. Later dit voorjaar worden ook pilotprojecten gestart in Bronckhorst en Berkelland. Gemeente Oude IJsselstreek schreef voor de infoavond zestig adressen aan rond Varsselder, resulterend in 45 aanmeldingen. Bron: LNagro.nl. Lees verder>>>>