Wat u moet doen! Procedure Asbestverwijdering.

19 maart 2014 07:52 uur

U heeft asbest geconstateerd?

1. Vraag direct advies en laat altijd eerst een inventarisatie opmaken door een gecertificeerd bedrijf. In deze uitgave vindt u een aantal.

Voor een juiste asbestinventarisatie is het altijd van groot belang dat u gebruik maakt van de kennis van deze asbestspecialisten. Zij kunnen de juiste inschatting maken voor wat betreft de aanwezige asbestsoort en de eventuele gezondheidsrisico’s die kunnen optreden.

Afhankelijk van de vorm asbest die wordt aangetroffen, wordt er bepaald of de asbest verwijderd moet worden. Niet hecht-gebonden asbest is de gevaarlijkste vorm en zal worden verwijderd als het niet goed is afgeschermd. Soms kan asbest beter blijven zitten, zoals bij hechtgebonden asbest, zolang het natuurlijk geen gevaar oplevert voor de omgeving. Een juiste inschatting van het type asbest is dus erg belangrijk.

2. Dan komt de vraag: “Wel of niet verwijderen”. De eigenaar van een gebouw of huis mag in Nederland zelf beslissen over de verwijdering van asbestmateriaal. Mocht u  tot verwijdering willen overgaan, dan moet dit worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Ook deze bedrijven vindt u op Sloopgids.nl.  Het zijn allemaal specialisten, zijn vakkundig en treffen de juiste  maatregelen tegen de gezondheidsrisico’s die de verwijdering met zich meebrengt. Het verwijderen van asbest moet ook plaatsvinden met toestemming van de gemeente waar u zich  bevindt. De regels waar men zich aan dient te houden staan beschreven in het Asbest-verwijderingsbesluit en de gemeentelijke bouwverordening. De verwijdering gaat altijd volgens bepaalde strenge voorschriften. Als de voorschriften niet goed worden nageleefd, zal dit leiden tot hoge boetes. De inspectie SWZ houdt streng toezicht.

3. Afvoeren van het verwijderde materiaal. Na de verwijdering moet er zorgvuldig en voorzichtig  met het asbest worden omgegaan. Het materiaal wordt eerst op een speciale manier verpakt, zodat de vezels niet zomaar in de lucht terecht kunnen komen. Asbest valt onder gevaarlijke afvalstoffen en mag dus niet overal gestort worden. Er zijn in Nederland vier stortplaatsen waar gevaarlijk afval mag worden gestort, dus ook het goed verpakte asbest. Voor het storten van gevaarlijk afval moeten alle daavoor geldende  voorschriften goed in de gaten worden gehouden. Ook kan asbest goed worden gerecycled. Zie site Asbest Denaturering Zwolle B.V.

In deze  ”Special” van Sloopgids.nl  treft  u op de volgende pagina een selectie van deskundige bedrijven aan, die u graag behulpzaam willen zijn bij het oplossen van uw probleem met asbest.

Wilt u zich overigens op de hoogte houden van trends, ontwikkelingen en gebeurtenissen in o.m. de asbestbranche, dan kunt u zich aanmelden voor de gratis nieuwsbrief van Sloopgids.nl.