Privaatrechtelijk verhaal kosten asbestsanering na brand niet succesvol

24 maart 2016 10:26 uur

Het langs privaatrechtelijke weg verhalen van kosten van asbestsanering blijkt nog steeds weinig succesvol. Bij vonnis van 9 maart 2016 heeft de Rechtbank Noord-Nederland de vordering van de gemeente Littenseradiel tot het vergoeden van de kosten van asbestsanering op grond van art. 6:174 BW, art. 6:162 en art. 5:37 BW afgewezen.

Achtergrond

Als gevolg van kortsluiting in de accu van een boormachine heeft op 11 oktober 2012 een brand gewoed in een loods die was voorzien van een golfplaten dakbedekking waarin hechtgebonden asbest was verwerkt. Kort nadat duidelijk was dat er als gevolg van de brand asbestvezels waren vrijgekomen, heeft de gemeente opdracht gegeven om de asbestvezels te verwijderen. De gemeente tracht de schade die zij hierdoor heeft geleden – bestaande uit de kosten van verwijdering van de asbestvezels – via de privaatrechtelijke weg op de eigenaren van de loods te verhalen. Bron: Blog Omgevingsrecht.nl 23 maart 2016. Lees verder>>>>