Pleidooi voor regionale grondbank

29 november 2015 14:46 uur

Er moet een regionale grondbank komen waar gemeenten hun overtollige bouwgronden kunnen onderbrengen. Naar rato van de inbrengwaarde krijgen gemeenten er aandelen voor terug.’ Al enige jaren is er in Nederland sprake van een overaanbod van vele miljoenen vierkante meters bouwgrond voor onder andere bedrijventerreinen. Hoewel de vraag naar grond en bedrijventerreinen is afgenomen, weigeren veel gemeenten ze van de balans te halen en hun verlies te nemen. Provincies zouden sturend kunnen optreden, maar doen dat vaak niet. Volgens het rapport Grond, Geld en gemeenten van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) hebben ze last van slappe knieën als het gaat om het nemen van een regierol inzake het afstemmen van vraag en aanbod. Bron: Binnenlands Bestuur 20-11-2015. Lees verder>>>>