Pleidooi voor nationaal kennisprogramma bodemdaling

30 april 2016 16:46 uur

Door de slappe veen- en kleibodem hebben grote delen van West- en Noord-Nederland te kampen met bodemdaling. Dit leidt tot verzakking en waterproblemen, met alle gevolgen van dien. Het Platform Slappe Bodem, STOWA en de provincie Zuid-Holland hebben daarom samen met andere organisaties een plan opgesteld voor een nationaal kennisprogramma bodemdaling. Met de Verklaring van Madurodam die op 31 maart 2016 tijdens het nationaal congres veenbodemdaling aan Tweede Kamerlid Eric Smaling (SP) is aangeboden, hebben zij hun intentie onderstreept.

In het plan van aanpak stellen de partners voor om een nationaal kennisprogramma bodemdaling te ontwikkelen, onder lokale regie van gemeenten, waterschappen en provincies. Hierbij vormen zij, samen met maatschappelijke partners, kennisinstellingen en marktpartijen, een innovatienetwerk en drie zogenoemde leeromgevingen. Op deze manier zoeken de partijen naar oplossingen en wordt kennis ontwikkeld die ook relevant is voor anderen. Er komen leeromgevingen voor stedelijk gebied, voor landelijk gebied met kleine kernen en voor landelijk gebied met (voornamelijk) landbouw. De gemeenten Gouda en Woerden en de provincie Zuid-Holland bieden aan om de eerste leeromgevingen te huisvesten. Bron: Slappebodem.nl. Lees verder>>>>

>> Naar het plan van aanpak