Platform 31: Tweede ronde experimenten bevolkingsdaling

24 november 2014 16:38 uur

Alleen als zekerheden verdwijnen, komt er ruimte voor verandering. Het vraagt van burgers, bedrijven, professionele instellingen en overheden om vanzelfsprekend-heden vanuit een ander perspectief te bekijken. Het vraagt ook om samenwerking aan te gaan met onbekenden, om wegen in te slaan waarvan je niet precies weet waar ze heen leiden.

De dertien experimenten die in deze tussenrapportage staan beschreven, geven zicht op dit proces. Ze beschrijven de zoektochten die op verschillende plekken in Nederland plaatsvinden in de omgang met de gevolgen van demografische veranderingen. Sociaal, fysiek, economisch, cultureel, of bestuurlijk-politiek.

Deze rapportage is onderverdeeld in vijf onderwerpen:

  • woon- en leefbaarheid,
  • zorg- en voorzieningen,
  • economische vitaliteit,
  • nieuwe verdienmodellen en
  • ruimte voor burgerinitiatief.

Per project is de stand van zaken weergegeven van wat lokale partijen tot nu toe hebben bereikt en welke weg zij daarbij volgen.Bron: Platform 31,  november 2014. Lees meer>>>>