Planbureau wil jaarlijks 300.000 woningen renoveren

17 februari 2014 08:16 uur

Wanneer er de komende twee decennia jaarlijks 300.000 woningen gerenoveerd worden met energiebesparende maatregelen zal de CO2 die huishoudens aan warmte uitstoten in 2050 met de helft verminderen. Deze besparing is al mogelijk met de huidige technieken. Bovendien levert het huiseigenaren ook een financieel voordeel op. De kosten van isolatie en andere maatregelen zijn lager dan het bedrag dat aan aardgas wordt uitgespaard.

Dit concludeert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in het vandaag verschenen rapport ‘Op weg naar een klimaatneutrale woningvoorraad in 2050. Investeringsopties voor een kosteneffectieve energievoorziening’.

Reductie CO2-uitstoot van woningen in 2050

De warmtevoorziening van woningen is goed voor 10% van de jaarlijkse CO2-uitstoot in Nederland. In het Energieakkoord voor duurzame groei hebben de betrokken partijen afgesproken om te streven naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050, door meer energiebesparing en decentrale hernieuwbare energieopwekking. Dit zou betekenen dat de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving minimaal wordt. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rekende PBL uit wat de mogelijkheden zijn om in 2050 de CO2-uitstoot van alle woningen in Nederland tot nul te reduceren.

Versneld renovatietempo

Uit de PBL-berekeningen blijkt dat een halvering van de CO2-uitstoot van huishoudens in 2050 mogelijk is bij renovatie van 300.000 woningen per jaar – dit is meer dan in afgelopen jaren. Hierdoor zijn rond 2035 bijna alle woningen gerenoveerd. Daarna wordt een deel van de woningen bij grootschalig onderhoud opnieuw gerenoveerd met nog verdergaande maatregelen.

Ingrijpender renovatie leidt tot nog minder CO2-uitstoot; financieel voordeel afhankelijk van tempo innovatie

De CO2-uitstoot neemt met 80% af wanneer woningen ingrijpend worden gerenoveerd met verdergaande energiebesparingsmaatregelen, waardoor de helft van de woningen in 2050 vérgaand is geïsoleerd en in de eigen warmtevraag voorziet met zonne-energie, en de overige gerenoveerde woningen in 2050 een energielabel B hebben. Ook deze route kan huiseigenaren een financieel voordeel opleveren mits innovaties snel succesvol zijn en de investeringskosten sterk dalen. Bron: CPB 13-02-2014. Lees meer>>>>