Pioneering: samenwerking sleutel bij vervanging asbestdaken door energieleverende daken

06 oktober 2014 07:07 uur

Het project ‘Asbest van het bedrijfsdak’ is een samenwerkingsverband van overheden, ondernemers, onderzoek en onderwijs dat zich hard maakt om voor eind 2018 80% van de asbestdaken van de bedrijfsgebouwen in Overijssel vervangen te hebben door duurzame, energiezuinige daken.

Pioneering -werkplaats Innovatieve Processen- is betrokken bij het project ‘Asbest van het bedrijfsdak’.  Bijzonder aan dit project is dat vanuit de provincie Overijssel  de gemeenten worden geholpen om de pandeigenaren te benaderen. Tegelijkertijd wil men de markt bij deze potentiële opdrachtgever brengen. Vanuit de aanleiding, het vervroegd verwijderen van asbest, zullen weinig pandeigenaren daadwerkelijk tot saneren over gaan. Echter, wanneer er een breder doel bereikt kan worden, zoals energiebesparing en het creëren van een gezonde (werk)omgeving voor medewerkers en omwonenden (en dat binnen een sluitende business case met een redelijke terugverdientijd voor de investering), wordt het voor de pandeigenaar interessant. Het ontwikkelen van aanbod voor deze pandeigenaren vereist een nauwe samenwerking tussen diverse marktpartijen.

Op 4 september j.l. vond (i.s.m. Provincie Overijssel en Bouwend Nederland) een ‘benen-op-tafel’ sessie plaats in het Huis van cultuur en bestuur in Nijverdal.
In deze bijeenkomst is het gesprek aangegaan over onder andere of deze (niche)markt interessante kansen biedt voor de markt, welke samenwerkingsverbanden nodig zijn en hoe de markt hiervoor het beste benaderd kan worden.
Iedere deelnemer is het er over eens dat deze opgave alleen door vergaande samenwerking tussen de betrokken partijen kan worden opgepakt. En: een lokale insteek is daarbij gewenst.

Om de markt verder te informeren worden op 12 november in Twente en 13 november in Salland bijeenkomsten georganiseerd. Wil je hierbij aanwezig zijn of wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Barbara Middelhoff, chef werkplaats Innovatieve Processen, b.middelhoff@pioneering.nl, 06-23406323

Bron: Pioneering 30 september 2014.