Particulier fonds asbestdaken vordert

30 oktober 2020 09:24 uur

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de eerste betaling van de rijksbijdrage van 12 miljoen euro aan SVn gedaan voor de start van het particuliere fonds. Er wordt nu gewerkt aan een modelverordening én de relatiemanagers van SVn inventariseren nu de interesse voor deelname bij de overheden.

De eerste leningen kunnen naar verwachting dit jaar al verstrekt worden, maar ook komend jaar kunnen decentrale overheden zich uiteraard nog aanmelden om mee te doen.

Verordening

Om deel te kunnen nemen als decentrale overheid is het van belang een verordening te hebben waarbinnen dit fonds past. Gemeenten die al andere samenwerkingen hebben met SVn zijn daar al mee bekend. De verordeningen kunnen ingericht worden naar wens van de decentrale overheid zelf. Het ministerie werkt nu samen met SVn aan een modelverordening die indien gewenst door iedereen als voorbeeld gebruikt kan worden. Deze volgt zo spoedig mogelijk.

Reikwijdte fonds

De reikwijdte van het fonds is breed opgezet zodat naast asbestdaken ook aanvullende maatregelen gefinancierd kunnen worden. Denk daarbij aan sloop, energiemaatregelen zoals zonnepanelen op het nieuwe dak en de sanering van de vervuilde bodem. Het fonds biedt dus koppelingen met meerdere actuele opgaven.

Deelname

De relatiemanagers van SVn zijn op de hoogte van de verordening en nemen vanaf nu ook het asbestfonds mee in hun communicatie. Is er interesse in deelname aan het particuliere fonds, laat het dan weten bij het Programmabureau via lex.stax@omgevingsatelier.nl of bij de relatiemanagers van SVn. Bron: asbestversnelling.nl