Overijssel: Samenwerkingsverband wil asbest versneld van bedrijfsdaken

01 november 2013 15:39 uur

Zes gemeenten, ondernemersorganisaties, bouwbranche en provincie Overijssel hebben vrijdag 1 november 2013 in Rijssen de overeenkomst ‘Asbest van het bedrijfsdak’ getekend. Hiermee geven ze een aanzet om voor eind 2018 80% van de asbesthoudende bedrijfsdaken in Overijssel te laten vervangen door duurzame, energiezuinige daken.”Een unieke overeenkomst in Nederland”, geeft gedeputeerde Ineke Bakker aan.  “We lopen voor de troepen uit; het gebeurt in andere provincies (nog) niet en we kiezen voor samenwerking met VNO-NCW Midden, Pioneering (Innovatie bouw), Bouwend Nederland regio Oost, UNETO-VNI en gemeenten. Op dit moment zijn dit zes ‘voorloper’ gemeenten. We hopen dat uiteindelijk alle gemeenten in Overijssel meedoen.”

Bakker: “Wij willen een gezonde, veilige woon- en werkomgeving voor de inwoners van Overijssel. Daarom vinden de samenwerkende partijen het belangrijk dat bedrijven nu in actie komen. Uit een in 2012 gehouden maatschappelijke kostenbaten analyse blijkt dat versneld verwijderen rendabel kan zijn. Waarom dan wachten totdat het ministerie van Infrastructuur en Milieu een asbestverbod afkondigt? Dit staat voor 2024 op stapel, maar uit onderzoek blijkt dat het voor bedrijven en gemeenten ook economische voordelen oplevert om versneld te verwijderen”.

Bij de  zes voorlopergemeenten, Enschede, Hardenberg, Olst-Wijhe, Steenwijkerland, Wierden en Zwartewaterland, is de afgelopen maanden in kaart gebracht waar er binnen hun gemeente nog bedrijven met asbestdaken te vinden zijn. In Enschede is een start gemaakt in het havengebied. Momenteel loopt hier een uitgebreider onderzoek om meer details in kaart te brengen. De gemeenten gaan binnenkort met de eigenaren in gesprek.

Eigenaren van asbesthoudende panden moeten zelf tot verwijdering overgaan. Bakker: “Wij realiseren ons dat dit flinke investeringen zijn en willen het voor hen zo aantrekkelijk mogelijk maken. Ondernemers kunnen geholpen worden met een businesscase om te kijken waar besparingen op bijvoorbeeld energie doorgevoerd kunnen worden. Ook kunnen ze gebruik maken van een subsidieregeling van de provincie Overijssel. Maar ook andere prikkels zijn denkbaar. De komende maanden zullen we die verder ontwikkelen.”

Uit een pilot in de gemeente Rijssen-Holten, waar al 50% van de oorspronkelijke asbestdaken is verwijderd, blijkt dat de spin-off van het verwijderen van een asbestdak vele malen groter is dan alleen een nieuw dak. De gezondheidsschade wordt tot een minimum beperkt, werknemers krijgen een veel prettigere werkomgeving, de energiekosten dalen flink en bedrijventerreinen vernieuwen. Daarbij zorgt het ook nog eens voor werkgelegenheid in de bouw. De gemeente heeft nu alle bedrijven met asbestdaken benaderd en hoopt dat zij in 2014 overgaan tot sanering. De gemeente Rijssen-Holten draagt de ervaring over aan de andere gemeenten.

De subsidieregeling die de provincie Overijssel beschikbaar stelt is voor eigenaren van asbesthoudende bedrijfsdaken in alle gemeenten van Overijssel. Naast de regeling voor bedrijfsdaken is er ook een regeling voor agrarische bedrijven. Deze wordt uitgevoerd door LTO Nederland. Bron: Provincie Overijssel – Fri, 01 Nov 2013