Overijssel blijft verwijdering asbestdaken stimuleren

06 juni 2016 08:03 uur

Vandaag kwam in Den Haag de ‘coalition of the willing’ (partijen die aan de slag willen met asbestdakenverwijdering) bijeen voor een onderhoud met staatssecretaris Sharon Dijksma over asbest. Dit was aanleiding voor een criticaster zijn twijfels te uiten over het verbod van asbest in 2024. De provincie Overijssel sluit zich aan bij het besluit van het Rijk om asbest na 2024 te verbieden. We willen stimuleren dat eigenaren versneld aan de slag gaan met het verwijderen van asbestdaken, zodat kunnen voldoen aan het verbod.

De overwegingen bij dit besluit gaan over het belang van de gezondheid van de inwoners van Nederland. En ook wij in Overijssel vinden een gezonde en veilige leefomgeving van groot belang. Het blijkt uit onderzoek van GGD en TNO dat na verloop van tijd asbest dat aan de buitenlucht wordt blootgesteld kan gaan eroderen. Wanneer daken eroderen komen er asbestvezels in de buitenlucht en die kunnen worden ingeademd door mensen.  Dit kan dus een gevaar opleveren voor de gezondheid. Lees hier de feiten over asbest.

Daarom helpen wij inwoners in Overijssel zo goed mogelijk bij het voldoen aan dat verbod. Daarvoor wordt een plan van aanpak opgesteld met partners en gemeenten.

Asbestdakenverwijdering

De provincie Overijssel heeft een aanpak voor het verwijderen van asbest op daken. Deze Overijsselse aanpak omvat

  1. Samen met partners diverse activiteiten en maatregelen uitvoeren om de versnelling te realiseren;
  2. Samenwerking tussen alle partners regisseren en versterken (rijk, gemeenten, bedrijfsleven, pandeigenaren);
  3. Zelf maatregelen uitvoeren die aanvullend zijn op de andere partijen; Voorbeelden: bewustwording via adviseurs, financieringsarrangementen met banken, gebiedsgerichte aanpak bij gemeenten faciliteren, innovaties in verwerkingstechnieken ondersteunen.

Asbestbodemsanering

Bij de aanpak van de asbestbodemsanering probeert de provincie Overijssel steeds meer vanuit een integrale aanpak asbest in de breedte te verwijderen door op die locaties ook verwijdering van asbestdaken te stimuleren. We richten ons ook steeds meer op de omgeving. Bron: Provincie Overijssel, 2 juni 2016.