Oudste huizen Woningstichting Barneveld gaan plat

28 juni 2015 10:00 uur

Woningstichting Barneveld wil 28 bijna honderd jaar oude woningen aan het Julianaplein in Barneveld slopen en vervangen door nieuwbouw.  Het gaat om de oudste woningen die de woningcorporatie in haar bezit heeft. Uit onderzoek naar de huidige bouwkundige staat bleek dat het metselwerk slecht is, er sprake is van vocht- houtproblemen, de indeling gedateerd is en de isolatie niet optimaal, zo stelt de woningstichting vast. De conclusie: slopen en vervangen door nieuwbouw is de beste optie om hoge onderhouds- en renovatiekosten te voorkomen en de huurders woonplezier te blijven geven. Bron: Barneveldse Krant 25 juni 2015.