Oude (gemeente)loodsen in Geldrop worden hippe loftwoningen

16 december 2019 18:57 uur

Een probleemplek, noemt wethouder Marc Jeucken de rij oude gemeentewerf-loodsen aan de Bleekvelden. Maar daaraan komt een einde. Er is een plan om de loodsen om te vormen tot hippe loftwoningen. En als het aan Jeucken ligt, werkt de gemeente daaraan mee.

Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad, want die moet er (eind januari) mee instemmen dat het bestemmingplan aangepast wordt en de bouw kan plaatsvinden. Maar volgens wethouder Marc Jeucken is het een prima plan. Hij hoopt zelfs dat het een voorbode zal zijn voor meer interessante woningbouw in dit deel van Braakhuizen-Zuid: ,,Ik zie dit als een belangrijke eerste stap”.

De voormalige gemeentewerf-loodsen zijn allemaal van één eigenaar. Die heeft inmiddels aan alle huurders laten weten dat ze er uiterlijk 31 maart uit moeten zijn. Volgens Jeucken waren er de laatste jaren regelmatig problemen met enkele bedrijfjes in die loodsen. Dieptepunt was vorig jaar toen een krantenbezorger er een dode man (48) op straat vond. Hij was net voor zijn dood nog aan het werk geweest in een drugslab in een van de loodsen.

Niet slopen maar juist gebruiken

De eigenaar van de loodsen heeft een architect in de arm genomen die een plan maakte om de loodsen niet te slopen (zoals aanvankelijk de bedoeling was), maar ze juist als uitgangspunt te nemen. Zoals bijvoorbeeld bij de woningen in de voormalige Wollendekenfabriek aan de Parallelweg. De loodsen zijn verschillend van maat en de loftachtige woningen straks dus ook.

Voor de gemeenteportemonnee gaat het realiseren van dit plan trouwens ook iets betekenen. Al kan de wethouder nog niet zeggen om wat voor bedrag het gaat. Maar het omvormen van de loodsen tot woningen heeft gevolgen voor de weg die er voor langs loopt. De gemeente wil die verfraaien en versmallen. Langs de weg moeten parkeerhavens voor de nieuwe bewoners komen.

Eerste nieuwe straat

Uiteindelijk moet het hele gebied op en rond de Bleekvelden een mooie, nieuwe inrichting krijgen die past bij de ambities van de gemeente en de bewoners in Braakhuizen-Zuid om de wijk te verbeteren. De nieuwe straat voor de loftwoningen moet in dat plan passen.

Waarschijnlijk worden de woningen niet ‘gasloos’. Omdat het om bestaande bouw gaat zou dat wel eens heel prijzig kunnen worden. In dat geval accepteert de gemeente iets minder duurzame bouw mits de woningen maar wel heel goed geïsoleerd zijn. Het belang van het snel doorgaan van deze voor het hele gebied belangrijke ontwikkeling vindt de wethouder te groot.

Geen oproep tot gebed

Het gebouw op nummer 22 (naast de loodsen) is van de Turkse gemeenschap TMSG. Als het bestemmingsplan voor de loodswoningen wordt aangepast, gebeurt dat ook meteen voor het gemeenschapshuis van de Turken. Dat betekent geen uitbreiding van de mogelijkheden ten opzichte van de huidige situatie. Het mag dus geen moskee worden, waar vandaan een paar keer per dag een oproep tot gebed klinkt.  Bron: ed.nl