Opzet onderzoek naar de aanwezigheid van asbest vernieuwd

14 februari 2016 17:44 uur

Asbest kan gevaarlijk zijn. Onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is daarom strak gereguleerd. De eisen waaraan onderzoek naar asbest in bodem en in bouw- en sloopafval moet voldoen, zijn vastgelegd in documenten, die worden beheerd door NEN en SIKB. Discussies over de inrichting van dit onderzoek leiden nu tot aanpassing van de eisen.

In augustus 2015 zijn nieuwe versies van NEN 5707 en NEN 5897gepubliceerd. NEN 5707 beschrijft de werkwijze voor de uitvoering (inspectie en monsterneming) van onderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van asbest in bodem. Deze is afgestemd met de eveneens aangepaste NEN 5897 voor het asbestonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat. Voor de analyse van de monsters in het laboratorium is NEN 5898 uitgebracht.

De Nederlandse regelgeving verwijst voor onderzoek naar asbest in bodem en in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat naar zowel NEN 5707 en 5897, als naar verschillende SIKB-protocollen. De Rijksoverheid streeft ernaar om de verwijzingen in de regelgeving naar de nieuwe versies van normdocumenten en protocollen in één keer uniform door te voeren, bij voorkeur via de eerstvolgende wijziging van de Regeling bodemkwaliteit, op 1 juli 2016. Bron: BTWinfo.nl 12-02-2016. Lees verder>>>>