Openbaarmaking asbestovertredingen op website van Inspectie SZW

15 november 2014 08:57 uur

Op 15 augustus 2014 is de “Beleidsregel openbaarmaking Inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen” in werking getreden. Het betreft regels met betrekking tot het door de Inspectie SZW openbaar maken van asbestovertredingen op het internet en door middel van persberichten.

Welke actie kunt u ondernemen indien (onterechte) openbaarmaking door publicatie op internet mogelijk volgt?

Doel openbaarmaking

De beleidsregel is het gevolg van de politieke wens om meer open en transparant te zijn over de inzet, werkwijze en resultaten van de Inspectie SZW en sluit aan bij het uitgangspunt van het kabinet om overheidsinformatie zoveel mogelijk openbaar te maken. Bron: Daniels Huisman Advocaten – Fri, 14 Nov 2014. Lees meer>>>>