Oost-Groningen: corporaties investeren 165 miljoen in krimpregio’s

27 januari 2014 14:59 uur

De Groninger woningcorporaties hebben, in samenwerking met de gemeenten uit de krimpregio’s Eemsdelta, Oost Groningen en De Marne en de provincie Groningen, vandaag een slooppakket  van 1620 sociale huurwoningen voor de periode 2014-2020 aangeboden aan Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. De corporaties geven op deze manier invulling aan de korting op de verhuurdersheffing, speciaal voor krimpregio’s. Door dit sloopprogramma kunnen de Groninger corporaties de komende jaren een korting van in totaal 24 miljoen euro tegemoet zien. De corporaties kunnen dit geld weer investeren.
Er zullen ca. 940 huurhuizen voor terugkomen. Hiermee is een investering gemoeid van ca. 165 miljoen euro. De nadruk ligt daarbij op kwaliteitsverbetering en verduurzaming. Hiervoor zullen ook nog extra investeringen plaatsvinden.

In de wet Maatregelen Woningmarkt is bepaald dat woningcorporaties per 1 januari 2014 een verhuurdersheffing moeten betalen. Voor woningcorporaties in de krimpregio’s van Groningen, Zeeland en Limburg is een uitzondering opgenomen. Zij kunnen een korting op deze heffing ontvangen van 15.000 euro per gesloopte woning. De uitzondering is in de regeling opgenomen na een intensief lobbytraject, waarbij door de krimpregio’s aandacht is gevraagd voor de specifieke opgave waar krimpregio’s voor staan en de negatieve gevolgen die de verhuurdersheffing daarbij heeft voor de investeringsruimte van deze corporaties.

Marianne Besselink, gedeputeerde van Groningen: “Ik ben erg blij dat de corporaties zo snel met een concreet sloopprogramma konden komen. We hebben samen veel moeite gedaan om deze korting op de verhuurdersheffing voor elkaar te krijgen. En we willen nu aan Minister Blok laten zien dat we ook echt iets wezenlijks gaan doen met die financiële ruimte. Die investeringen van corporaties in de krimpregios’s zijn hard nodig.”

bron: persbericht provincie Groningen.