Onderzoek naar versnelling sanering asbestdaken

29 februari 2016 08:19 uur

Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken in Nederland officieel verboden. Toch komt de sanering van ruim 120 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken slechts mondjesmaat op gang. Sterker nog: als het doorgaat in het huidige tempo duurt de sanering nog tientallen jaren. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu verkent advies- en ingenieursbureau Tauw de mogelijkheden om de sanering te versnellen. Het doel van de verkenning is om met de betrokken partijen de mogelijkheden te onderzoeken van een gezamenlijke, programmatische aanpak van de sanering van asbestdaken. Tot de betrokken partijen behoren onder andere overheden, kennisinstituten, adviesbureaus, brancheverenigingen en saneringsbedrijven. Bron: Omgevingsweb 27-02-2016. Lees meer>>>>