Onderzoek naar ‘end of life’ boten in Nederland

10 mei 2015 08:13 uur

Mede dankzij een innovatiesubsidie van het ministerie van EZ heeft Waterrecreatie Advies in opdracht van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI, afdeling van de Koninklijke Metaalunie), HISWA Vereniging, het Watersportverbond en Bootjessloperij Het Harpje in Enkhuizen onderzoek gedaan naar het aantal ‘end of life’ boten in Nederland. ‘End of life’ zijn boten waarvan de economische waarde en de gebruikswaarde nul of zelfs negatief is. In het onderzoek zijn ook de gegevens over het aantal boten in Nederland geactualiseerd (2005 – 2014).

Uit een onderzoek in 2013 onder passanten en ligplaatshouders bleek dat 74% van de schippers ouder is dan 50 jaar. In 1993 was dit 35%. De watersporter vergrijst, maar ook de vloot veroudert. Als de ‘babyboom generatie’ van na de oorlog stopt met varen, naar het bejaardenhuis gaat of komt te overlijden, dan komt een groot aantal schepen te koop. Het is de vraag of en tegen welke prijs jongeren die schepen over willen, of over kunnen nemen. Bron: Waterrecreatie Advies. Lees meer>>>>