Omgevingsweb: Ontwikkelingen asbestdakenverbod

26 maart 2016 09:47 uur

Ongeveer een jaar geleden schreef ik een blog 1) over het (ontwerp)besluit van de ministerraad om asbestdaken vanaf 1 januari 2024 te verbieden. Inmiddels zijn er de nodige ontwikkelingen te melden op dit vlak. Zo laat de formele implementatie van het asbestdakenverbod per 2024 nog enige tijd op zich wachten, maar is sinds 1 januari 2016 al wel de “Subsidieregeling verwijderen asbestdaken” van kracht.

Het kabinet was voornemens om het asbestdakenverbod te implementeren door het Asbestverwijderingsbesluit te wijzigen. Nadat het ontwerpbesluit ter advisering aan de Raad van State was voorgelegd, bleek echter een wijziging van de Wet milieubeheer noodzakelijk. Zonder die wetswijziging zou het verbod mogelijk niet goed handhaafbaar zijn, aldus de Raad van State.
Hoewel de implementatie van het asbestdakenverbod iets lastiger blijkt dan vooraf was ingeschat, treeft het verbod – als het aan het kabinet ligt – gewoon vanaf 1 januari 2024 in werking. De planning is nu dat het asbestdakenverbod ruim voor 2024, te weten per 1 juli 2017, zal worden vastgesteld. Bron: Omgevingsweb 22-03-2016. Lees verder>>>>