Omgevingsdiensten omarmen Inspectie Alert Asbest

04 mei 2014 07:37 uur
Momenteel werken 21 van de 28 Omgevingsdiensten met Inspectie Alert Asbest (IAA). Met IAA weten inspecteurs waar bedrijven met een verhoogd risicoprofiel in de komende week asbestsaneringen zullen uitvoeren. Door deze te koppelen aan de wettelijke verplichte ‘melding start werkzaamheden’ (2 dagen voorafgaand) wordt een wekelijkse alert verzonden naar toezichthouders. Hierdoor kan de beschikbare toezichtcapaciteit effectiever worden ingezet.

Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) heeft IAA samen met de Omgevingsdiensten (OD’s) ontwikkeld .De IAA werd vorig jaar in een pilot met vier omgevingsdiensten getest. Op basis van die pilot heeft PIM in oktober 2013 een nieuwe release uitgebracht. De vraag naar de IAA is sindsdien gestegen. Bron: Omgevingsdienst.nl. Lees verder>>>>