Omgevingsdienst Achterhoek werkt als eerste met PIM-protocol asbest

02 februari 2015 18:31 uur

De omgevingsdienst Achterhoek (ODA) voert voor diverse gemeenten in de Achterhoek de asbesttaken uit. Om de keten van sloop tot verwerking van asbest efficiënt èn effectief te controleren, gaat de ODA werken met het nieuwe protocol informatie-uitwisseling milieuhandhaving (PIM) asbest. De ODA is hiermee landelijk de eerste omgevingsdienst die hiervoor het protocol heeft ondertekend.

Efficiënt toezicht op asbest is dat niet alle asbestsaneringen worden gecontroleerd maar is op basis van een zogenaamde risicobenadering. Daar controleren waar de grootste risico’s voor burgers en leefomgeving zijn. De ODA heeft al voor deze aanpak gekozen. Effectief is dat het overtreden van regels met ernstige risico’s altijd wordt aangepakt. De ODA doet dat namens gemeenten via de bestuurlijke instrumenten (bijvoorbeeld een last onder dwangsom of stilleggen van het werk). Naast gemeenten zijn het ook de Certificerende instellingen die als medetoezichthouder certificaten van de asbestbedrijven kunnen intrekken of schorsen. Bron: Asbest en Bouw 30-01-2015. Lees verder>>>>