OM: Gemeente Utrecht in de fout bij bodemsanering Fortlaan

20 februari 2020 19:38 uur

De gemeente Utrecht wordt beschuldigd van overtredingen bij de bodemsanering aan Fortlaan in Zuilen in 2015 en 2016. Het betrof destijds een verontreiniging met zware metalen, PAK en asbest.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de gemeente Utrecht van een aantal zogenoemde economische delicten. Er zouden niet genoeg beschermingsmaatregelen zijn genomen, zoals het afdekken van een asbesthoudende weg en het plaatsen van waarschuwingsborden. Ook wordt de gemeente ervan beschuldigd dat het saneringsgebied onvoldoende was afgezet met hekken. Daarnaast zouden er werkzaamheden zijn verricht buiten het saneringsgebied. Het betrof onder meer het verwijderen van bomen en grond- en herstelwerkzaamheden aan de asbestweg die niet was gemeld.

Het OM wil voor 1 maart een schriftelijke reactie van de gemeente. Mogelijk komt het niet tot een vervolging als blijkt dat er voldoende vertrouwen is in maatregelen die inmiddels zijn getroffen om dit soort incidenten te voorkomen. “Werken volgens wet- en regelgeving is essentieel en we streven ernaar overtredingen te voorkomen. Op dit moment onderzoeken we wat er precies is gebeurd in 2015 en 2016 en welke maatregelen ter plaatse zijn genomen. Verder bereiden we een reactie aan het OM voor. Hierbij zullen we ingaan op de specifieke casus en inzicht geven in de aanwezige protocollen en werkafspraken”, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Bron: rtvutrecht.nl 20-2-20