Olst-Wijhe: Onderzoek experts RIVM naar Olasfaterrein

25 april 2014 07:07 uur

Een groep experts van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) buigt zich op verzoek van de gemeente Olst-Wijhe en GGD IJsselland over het Olasfaterrein in Olst. De sanering van het Olasfaterrein geeft regelmatig onrust doordat omwonenden bezorgd zijn over hun gezondheid. Verschillende instanties hebben hierover rapporten uitgebracht, maar deze hebben verschillende uitkomsten.  Bron:  De Stentor – Fri, 25 Apr 2014.

 

In 2006 is de provincie Overijssel begonnen met de afrondende bodemsanering van het terrein op de voormalige asfaltfabriek Olasfa, in de uiterwaard van de IJssel bij Olst. In de bodem zitten teer- en olieachtige stoffen, die zijn achtergebleven na het beëindigen in 1983 van de fabricage van dakasfalt en teerproducten door het bedrijf. De provincie streeft naar een duurzaam gezond en veilig leefmilieu voor haar inwoners. Zij ziet het als haar taak deze ernstige vervuiling zoveel mogelijk te verwijderen. Er is sprake van een kosteneffectieve sanering. Daarbij blijft een geringe restverontreiniging in de bodem achter. Het resultaat is een stabiele eindsituatie. Het project wordt financieel ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.