Oirschot: subsidieregeling stimulering voor herbestemming monumenten

26 oktober 2015 07:27 uur

Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober tot 30 november a.s. weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten.

Met deze subsidie kan er een bijdrage ontvangen worden voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand. In geval van leegstand is het vaak nodig het pand tussentijds wind- en waterdicht te maken. Ook hiervoor is subsidie beschikbaar.

Bij herbestemming kan de aanvrager snel zicht krijgen op bijvoorbeeld:

  • de bouwhistorische en cultuurhistorische kenmerken en de functies die daar het best bij passen;
  • de bouwkundige staat van het monument;
  • de mogelijke nieuwe functies van het monument. Dit kan met een onderzoek naar potentiële functies en gebruikers, zoals een marktverkenning, bureauonderzoek, een vlekkenplan of ontwerpschetsen ter inspiratie;
  • de financiële haalbaarheid van de herbestemming;
  • interactief of procesgericht onderzoek.

Bij het tussentijds wind en waterdicht maken van een pand gaat nadrukkelijk om tijdelijke en sobere maatregelen, om het pand te behoeden tegen verzakking of instorting. Het betreft onder andere:

  • het dichttimmeren van kapotte ramen
  • het oplappen van dakbedekking
  • noodafdichtingen met zeilen of golfplaten
  • het ontstoppen van hemelwaterafvoeren
  • het stutten van aangetaste constructies

NB: Herstel, restauratie en regulier onderhoud vallen niet onder de regeling.

Meer informatie

Via www.monumenten.nl kunt u meer informatie vinden over deze subsidieregeling.  Bron: gemeente Oirschot.