Noord-Holland: voortijdig saneren windturbines mogelijk

26 oktober 2015 06:45 uur

Gedeputeerde Staten hebben een besluit genomen dat van belang is voor eigenaren die hun verouderde windturbine(s) willen slopen. De provincie Noord-Holland wil voorkomen dat turbines die in aanmerking komen voor sloop langer blijven staan dan nodig. Daarom is voortijdige sanering nu mogelijk gemaakt. Belangrijk onderdeel van het besluit is dat de eigenaren na sanering het recht behouden om de turbine(s) in te zetten voor herstructurering. Aan de regeling zijn strikte voorwaarden verbonden. Het besluit geldt voor nog te saneren turbines. De sanering moet liggen ná de peildatum van 15 december 2014. Daarnaast moet de te saneren turbine verouderd of beschadigd zijn waardoor sanering uit veiligheidsoverwegingen nodig is. Bron: Energienieuws – Mon, 26 Oct 2015. Lees verder>>>>