Noord-Holland: verruiming ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ geeft positieve impuls

14 december 2014 07:31 uur

Sinds de verruiming van de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is er sprake van een grote toename in het aantal subsidieaanvragen en -toekenningen. De regeling loopt nog tot 1 september 2015.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de 12 Provincies hebben in 2014 besloten de stimuleringsmaatregel om asbestdaken te vervangen voor daken met zonnepanelen voor een bredere doelgroep aantrekkelijker te maken. Per 1 juli 2014 werd de regeling verruimd  en verlengd. Sindsdien is het aantal aanvragen flink gestegen. Landelijk gezien leidde de wijzigingen tot een verdubbeling  van het aantal aanvragen. Alle aanvragen zorgen tot nu toe landelijk voor de verwijdering van ruim 800.000 m2 asbestdak en circa € 3,7 mln aan uitgekeerde subsidie.

Kwart aanvragen nieuwe doelgroepen

Naast agrariërs kunnen sinds 1 juli 2014 ook voormalig agrarische ondernemingen en eigenaren van een (voormalig) agrarisch bouwblok gebruik maken van de stimuleringsmaatregel. Vanaf dat moment is bijna een kwart van de aanvragen door deze nieuwe doelgroepen gedaan.

85.000 zonnepanelen

Elke aanvrager van voor 1 juli 2014 was verplicht om 15 kW-piek aan zonnepanelen te plaatsen, om in aanmerking te komen voor de sanerings-subsidie. Voor de aanvragen vanaf 1 juli 2014 is deze verplichting voor het plaatsen van zonnepanelen verlaagd naar 5 kWpiek
per aanvrager. In de praktijk blijkt dat het aantal geplaatste panelen gemiddeld hoog boven de minimumgrens ligt. Het gemiddelde ligt op bijna 26 kW-piek per aanvraag.

De stimuleringsmaatregel zorgt hiermee dus ook voor een flinke impuls in duurzame energie-opwek. In totaal zijn circa 85.000 zonnepanelen geplaatst. Ter vergelijking: dit is een hoeveelheid die 5.200 huishoudens van stroom kan voorzien.

Subsidie aanvragen

In principe kan er tot 1 september 2015 subsidie aangevraagd worden, tenzij het provinciale subsidieplafond eerder bereikt is. In Noord-Holland is dat ongeveer € 1,3 mln.
Zie voor meer informatie het subsidieloket van de provincie Noord-Holland. Op www.asbestvanhetdak.nl staat de benodigde informatie voor het doen van een subsidieaanvraag en kunnen geïnteresseerden vragen stellen aan de helpdesk. Bron: Provincie Noord-Holland: 12 december 2014