Noord-Holland op dreef met spoedlocaties bodemsanering

18 oktober 2015 07:39 uur
De afgelopen vijf jaar heeft de provincie Noord-Holland alle spoedlocaties bodemsanering, met risico’s voor de volksgezondheid, aangepakt. Dit door de acute risico’s weg te nemen of door de verontreiniging in z’n geheel te saneren. Dit is de hoofdconclusie uit de Eindrapportage Bodemconvenant 2010-2015. Hiermee voldoet  de provincie  aan de belangrijkste afspraak uit het landelijk bodemconvenant.
 Gedeputeerde Tjeerd Talsma: is erg tevreden over de vooruitgang met de saneringen. “Voor de provincie Noord-Holland is schone grond een belangrijk punt. Wij onderzoeken locaties en zien toe op een goede en veilige sanering van de grond. Met het behalen van deze doelstelling zijn we op de goede weg.” De belangrijkste doelstelling uit de Bodemsaneringsstrategie en het Uitvoeringsprogramma Bodemsanering 2010-2014 Noord-Holland  is de aanpak van alle verontreinigde locaties waarvan de sanering spoedeisend is, vanwege risico’s voor de volksgezondheid. Bron: NVDO.nl. Lees verder>>>>