Nijmegen: Akkoord tussen gemeente en Iriszorg over sloop en nieuwbouw

15 oktober 2020 14:33 uur

Het Nijmeegse college is tot een overeenkomst gekomen met IrisZorg voor de sloop en nieuwbouw van dak- en thuislozenopvang De Hulsen. De gemeente koopt het perceel en bouwt op dezelfde plek een nieuw pand met plaats voor 145 (ex-) dak- en thuisloze mensen die opvang, verpleegzorg of beschermd wonen nodig hebben. De bewoners worden tijdelijk gehuisvest op nader te bepalen locaties met behulp van woningcorporaties en zorginstellingen.

Investeringskrediet van 21,5 miljoen

De Hulsen is een regionale zorgvoorziening voor dak- en thuisloze mensen uit de regio Gelderland Zuid. Op dit moment maken gemiddeld 160 mensen gebruik van de opvang in De Hulsen. Eerder plannen voor ontwikkeling raakten op losse schroeven toen Zorggroep Maas en Waal zich terugtrok uit de plannen. Met de voorgenomen sloop en nieuwbouw is een investeringskrediet van ruim 21,5 miljoen euro gemoeid, waar de gemeenteraad nog akkoord op moet geven. “De huidige gebouwen zijn al bijna 70 jaar oud en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd”, vertelt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks). “IrisZorg heeft zelf niet de middelen om de gebouwen vervangen. Daarom zijn we tot een overeenkomst waarbij wij de grond kopen, de huidige gebouwen slopen en nieuwbouw gaan plegen. IrisZorg draagt daar zelf 2 miljoen euro aan bij en wordt huurder bij de gemeente.” Als alles volgens plan verloopt, wordt in 2021 aan de sloop begonnen en is de nieuwbouw in 2023 klaar.

Opvang bewoners

De bewoners worden tijdelijk gehuisvest op nader te bepalen locaties, waarbij wordt samengewerkt met de Nijmeegse woningcorporaties en zorginstellingen. “Op dit moment zijn we in gesprek met wooncorporaties over tijdelijke woning op een perceel van de gemeente langs de Nieuwe Dukenburgseweg, aan de andere zijde van de Tarweweg”, zegt Vergunst. “Hier kan mogelijk een deel van de bewoners tijdelijk gehuisvest worden.” Het is niet mogelijk om alle bewoners op één locatie onder te brengen. Daarom wordt ook gekekken naar zorginstellingen. “We moeten mensen die gebruik maken van de Wet langdurige zorg en dak- en thuislozen met begeleiding onderbrengen”, zegt wethouder Grete Visser (D66). “Zorginstellingen zijn daar het meest op ingericht. Dat corona daarbij een complicerende factor is, is helder. Maar dat is het nu ook al voor mensen die bij IrisZorg verblijven.” Bron: rn7.nl