Nieuws/Signalen uit de markt Sloopgids.nl 2018-49

04 december 2018 18:52 uur

Alkmaarse ambitieuze inzet voor nieuwbouw en aanpak woningvoorraad vastgelegd
Wij Noord-Holland – 10 Dec 2018
Alkmaar – De Alkmaarse corporaties, hun huurdersorganisaties en de gemeente hebben in de “Jaarschijf 2019” vastgelegd wat zij gaan doen het komende jaar.  De Jaarschijf 2019 is een uitwerking van de Prestatieafspraken 2017-2020 die de corporaties, de huurdersorganisaties en de gemeente eind 2016 hebben ondertekend. Deze Prestatieafspraken zijn op hoofdlijnen. In de Jaarschijf zetten alle partijen hun inzet voor het komende kalenderjaar.

 

Er is rumoer rondom de oorlogsbunker in Amstelveen
Amstelveenweb – 10 Dec 2018
Er is rumoer rondom de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg in Amstelveen. De een wil het slopen, de ander wil het behouden. Het gebouwtje is bij veel Amstelveners bekend als het jarenlange onderkomen van de christelijke jeugdvereniging van de Pauluskerk. Volgende generaties.De een noemt het een nazibunker, wil het slopen en de daarmee samenhangende geschiedenis zo snel mogelijk vergeten. De ander wil het behouden voor volgende generaties om kinderen te leren wat er is gebeurd.

 

Circulair bouwen: economische kans en CO2-reductie
Duurzaam Bedrijfsleven – Mon, 10 Dec 2018 18:00:00 Z
Circulair bouwen biedt economische kansen voor de wereld en zorgt er bovendien voor dat de CO2-reductie verminderd wordt. Toch wordt er nu nog vooral ‘lineair’ gebouwd. Regeringen kunnen circulair bouwen met nieuw beleid ondersteunen en promoten. Dat concluderen dertien partijen, waaronder Arcadis, ABN Amro,  ArcelorMittal, DSM, Enel, Rabobank, Renewi, Solvay en Stora Enso in het rapport ‘scaling the circular built environment; pathways for business and government’.

 

Sloop ‘doosconstructie’ gaat verder
112 Groningen – 8 Dec 2018
GRONINGEN – het echte sloopwerk is begonnen. Vorige week hebben we omwonenden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden. Hier heeft een klein deel van de omwonenden gebruik van gemaakt. In de presentatieis meer verteld over het waarom van de werkzaamheden en de te verwachten hinder. Ook konden de omwonenden vragen stellen. De sloopwerkzaamheden duren tot en met 21 december.