Nieuws/Signalen uit de markt Sloopgids.nl 2018-25

19 juni 2018 05:58 uur

Meevaller bij restauratie van Nieuwe Kerk in Delft
AD (Algemeen Dagblad) – Sun, 17 Jun 2018 08:21:00 Z
De gemeentelijke subsidie voor de restauratie van de Nieuwe Kerk in Delft komt uit op een bedrag van 1,3 miljoen euro. Dat is bijna twee ton minder dan waar vanuit werd gegaan. ‘Doordat niet het gehele project is uitgevoerd, blijven de bouw- en realisatiekosten lager dan begroot

 

‘Renovatie wijkcentrum Leerdam moet duurzamer’
AD (Algemeen Dagblad) – 18 Jun 2018
Als het wijkcentrum van de Molukse stichting Benang Radja in Leerdam wordt opgeknapt, moet er meteen worden gekeken hoe het gebouw duurzaam kan worden gemaakt. Daarvoor pleit een meerderheid van de Leerdamse gemeenteraad, aangevoerd door het CDA.

 

Maastricht heeft haast met sloop en bouw in Wittevrouwenveld
De Limburger –  17 Jun 2018
De gemeente Maastricht heeft haast met het woningbouwproject in de Tillystraat in de wijk Wittevrouwenveld. Dat komt doordat de zogenaamde landelijke Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) per 1 juli vervalt. Het project, dat voorziet in de sloop van 75 woningen en de nieuwbouw van 87 huizen door woningstichting Servatius, is financieel deels gestoeld op die korting van rijkswege.

 

Bodemsanering; locatie Industrieweg 19 te Meppel, gemeente Meppel
Provincie Drenthe –  19 Jun 2018
Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 6 maart 2018 de melding (artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb)) van een sanering van bodemverontreiniging hebben ontvangen van Scania Production Meppel BV. Het betreft locatie Hal F (PCB), Industrieweg 19 te Meppel Uit het nader onderzoek blijkt dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvoor spoedige sanering niet noodzakelijk is.

 

Sloop voormalige vetsmelterij in Wijhe is begonnen
De Stentor –  18 Jun 2018
De sloop van de voormalige vetsmelterij aan de noordkant van Wijhe is begonnen. Over een maand moeten de laatste herinneringen aan de bouwval zijn verdwenen. Bouwbedrijf Bongers uit Dalfsen gaat op de plek van de beeldbepalende ruïne zes dijkwoningen bouwen.  De vervuilde en meermalen in brand gestoken ruïne bepaalde jarenlang de noordelijke entree van Wijhe, vooral in de winter. Voor de plek werd eerder een appartementengebouw ontworpen, maar de verkoop daarvan kwam niet van de grond.