Nieuws/Signalen uit de markt Sloopgids.nl 2018-24

12 juni 2018 05:43 uur

Blij met snel slopen panden Hoogstraat!
Stadskrant Edam – 11 Jun 2018
Oud Edam heeft in de persoon van de heer van den Essenburg, flink wat appeltjes te schillen met de gemeente. Goed dat het gezegd wordt. Er is echter één punt van de kritiek waar slechts één kant van de medaille wordt benoemd.  Natuurlijk is het wrang dat de gemeente ongestraft regels kan overtreden. Maar het gelijk slopen van de door brand verwoeste panden in de Hoogstraat lijkt me terecht.

 

Rotterdams Schouwburgplein zet met renovatie Rijksmonument nieuwe stap in verduurzaming
Dura Vermeer NV – 07 Jun 2018
Het publiek-private samenwerkingsverband 7 Square Endeavour grijpt de renovatie van het pand aan de Joost Banckertsplaats aan om het aangrenzende Rotterdamse Schouwburgplein verder te verduurzamen. Het pand wordt duurzaam verbouwd tot het meest gezonde rijksmonument van Rotterdam. Dit initiatief past in het publiek-private investeringsplan dat stapsgewijs toewerkt naar een 100% klimaatneutraal Schouwburgplein in 2030.

 

21 juni Rotterdam: “Saneren: nu of later?”
HMVT – Tue, 05 Jun 2018 17:51:00 Z
Vele terreinen zijn nog vervuild. En waar gesaneerd is, is vaak nog een -soms aanzienlijke- restverontreiniging aanwezig. Lastig bij verkoop en herontwikkeling. En tot in lengte van dagen de restverontreiniging monitoren, daar wordt ook niemand vrolijk van.  Daarnaast biedt de huidige stand van de techniek veel meer mogelijkheden een verontreiniging aan te pakken dan een aantal jaar geleden. Daarnaast biedt ook het nieuwe bodembeleid mogelijkheden om een sanering of nazorg ‘eindig te maken’.

 

Oorverdovende stilte rond Boumapand Sneek
Groot Sneek – 5 Jun 2018
Sneek – Omdat het Sloopbedrijf TN Slopen en Saneren in opdracht van aannemer Friso uit Sneek in no-time de voormalige Aldi en de daarnaast gelegen garage tegen de grond had gewerkt, verwachtte iedereen dat het Boumapand met dezelfde voortvarendheid zou worden aangepakt. Niet was echter minder waar, want sinds twee dagen is het oorverdovend stil op de ‘killing fields’ van de Leeuwarderweg en de Tweede Oosterkade.