Nieuws/Signalen uit de markt Sloopgids.nl 2015-44

02 november 2015 16:51 uur

Aalsmeer.

Wethouder Jop Kluis verricht eerste sloophandeling voormalige gemeentewerf Aalsmeer
0297 Online – Wed, 28 Oct 2015 15:17:00 Z
Aalsmeer – Op dinsdag 27 oktober 2015 heeft wethouder Jop Kluis de starthandeling verricht van de sloop van de opstallen achter de voormalige gemeentewerf aan de Zwarteweg. De planning is dat de sloopwerkzaamheden ongeveer twee weken duren. Wethouder Jop Kluis: ‘Veel van de opstallen worden voorzichtig gesloopt en weer hergebruikt. De onbruikbare materialen worden als sloop materiaal afgevoerd. Het doel is in het plangebied woningen te realiseren.

Dronten.

SP-zorgen over asbest in Spelwijk
De Stentor – Wed, 28 Oct 2015 15:41:00 Z
DRONTEN – Als de gemeente Dronten nieuwbouw op het industrieterrein van Swifterbant afwijst omdat het terrein vervuild is met asbest, hoe kan het dan dat er wel spelende kinderen terecht kunnen. Dat vraagt de SP zich af. De SP in Dronten wijst op het verhaal dat de gemeente de bouw van woningen op het oude industrieterrein van Swifterbant, de Spelwijk, afwijst omdat het saneren van de met asbest vervuilde grond onbetaalbaar is.

Emmen.

Nieuwe bestemming voor oude graansilo
Dagblad van het Noorden – Sat, 31 Oct 2015 15:49:00 Z
NIEUW-AMSTERDAM – Er komt een onderzoek naar de exploitatiemogelijkheden van de enorme voormalige graansilo bij het treinstation in Nieuw-Amsterdam.Bij dit onderzoek wordt ook het terrein rondom de silo betrokken, inclusief de haven. Dit hebben Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord en coöperatie De Veenvaart deze week besloten.De grote silo werd midden jaren dertig gebouwd door de Verenigde Landbouw Coöperatie (VLC) en is tegenwoordig eigendom van Agrifirm.

Hardenberg.

Asbest vrij bij schuurbrand in Collendoorn
112fotografiemedia – Sat, 31 Oct 2015 22:58:00 Z
Collendoorn – Een uitslaande brand heeft zaterdagmorgen een vrijstaande schuur aan de Collendoornerdijk verwoest en is asbest vrij

Leeuwarden.

Verzakkende woningen Noorderdwarsstraat gaan plat
De Grouster – Wed, 28 Oct 2015 16:08:00 Z
GROU – Op een blokje van twee woningen na, worden alle woningen in de Noorderdwarsstraat in Grou wegens ernstige verzakking gesloopt. De woningen welke blijven staan (met huisnummers 17 en 19) zijn van particuliere eigenaren die hun fundering al hersteld hebben of dat gaan doen. Van de te slopen woningen zijn 9 eigendom van Elkien en 9 van particuliere eigenaren. Elkien betaalt woningeigenaren 70% van de taxatiewaarde. Deze waarde loopt uiteen van € 80.000 tot 120.000,-.

Noordoostpolder.

Mercatus begonnen met sloop twaalf woningen in Ens
Flevopost – Wed, 28 Oct 2015 15:39:00 Z
Ens – Mercatus is maandag gestart met van twaalf woningen aan de Baanhoek en de A. Coolijnstraat in Ens. Naar verwachting zijn aan het eind van dit jaar alle woningen gesloopt. Het gaat om de woningen aan de Baanhoek 8 tot en met 18 en aan de A. Coolijnstraat 11 tot en met 21. Na de sloop van de woningen bouwt Mercatus aan de Baanhoek vijf levensloopgeschikte woningen terug. Aan de A. Coolijnstraat bouwt Mercatus geen woningen terug, hier is een ‘samen bouwen’ project van start gegaan.

Woensdrecht.

Sloop in Aalbersestraat Hoogerheide na langdurige leegstand
BN DeStem – Wed, 28 Oct 2015 15:55:00 Z
HOOGERHEIDE – Woningstichting Woensdrecht denkt nog twee weken nodig hebben om het sloopwerk aan de Mgr. Poelsstraat en Aalbersestraat in Hoogerheide af te ronden. Achttien verouderde huizen gaan tegen de vlakte om plaats te maken voor negentien zogeheten levensloopbestendige woningen. “We willen na de sloop meteen met de bouw beginnen. Als het weer niet te veel tegen zit dan moet het werk over een jaar gereed kunnen zijn”, zegt Con Mol, directeur van Woningstichting Woensdrecht.