Nieuwkoop: Bodemonderzoek eiland De Vrijheid

03 mei 2015 08:46 uur

Eiland de Vrijheid is één van de wooneilanden van woningbouwlocatie Zuidhoek. Tijdens tuinwerkzaamheden zijn op dit eiland op een aantal  percelen puinresten (stenen e.d.)  gevonden.  Daarnaast heeft een van de bewoners recent een stukje asbest aangetroffen. Het brokje dat is gevonden, bevat zogenaamde hechtgebonden asbest. Deze asbest bevat geen vrije vezels en is daardoor minder schadelijk voor de gezondheid.

Natuurlijk nemen wij de vondst van asbest zeer serieus. Daarom gaan wij in samenspraak met de bewoners heel eiland De Vrijheid onderzoeken op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. In het onderzoek controleren we de grond uit voorzorg ook op andere stoffen. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten wordt bepaald óf en welke vervolgstappen eventueel nodig zijn.

Ondanks de vondst is er geen reden om aan te nemen dat de grond vervuild is. In aangevoerde grond kunnen zich altijd resten van onder andere puin bevinden. Landelijk zijn normen vastgesteld waar zogenaamde ‘schone’ grond aan moet voldoen, zodat het veilig is voor de bestemming wonen. Voordat grond wordt toegepast op een nieuwe locatie,  worden monsters genomen door een onafhankelijk onderzoeksbureau om de grond te controleren. Het rapport wordt voor het toepassen beoordeeld door het bevoegde gezag (Milieudienst West-Holland). Nadat de grond is aangebracht, wordt de wijze van saneren en de kwaliteit van de toegepaste grond nogmaals  door de omgevingsdienst beoordeeld. Als in de grond bepaalde materialen, of stoffen zoals asbest, lood en zink worden gevonden die qua hoeveelheid onder de landelijk vastgestelde normen liggen, wordt de grond nog steeds als ‘veilig voor wonen’ gezien, en is de grond niet vervuild.

Het onderzoek begint op maandag 4 mei en wordt uitgevoerd door de firma Grondslag, die hiervoor gecertificeerd is. We verwachten rond 20 mei aan de bewoners de uitslag van het onderzoek te kunnen vertellen.

Op de andere eilanden is dit niet aan de orde. De aangebrachte grond op deze eilanden komt van andere locaties dan de laag grond op de voorste delen van De Vrijheid. Dit verklaart mogelijk dat op deze eerste delen meer puin is aangetroffen dan op de andere eilanden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Nieuwkoop, Lex Niekel via telefoonnummer 14 0172. Voor gezondheidsvragen over asbest verwijzen wij u door naar de GGD Hollands Midden, telefoon 088-3084503.