Nieuwegein: CDA wil asbestdaken aanpakken

04 juli 2016 06:35 uur

De lokale CDA-fractie diende samen met de PvdA en VSP een motie in die een ruime meerderheid kreeg in de gemeenteraad. In die motie stelt de partij dat de gemeente eigenaren van woningen, bedrijfsgebouwen en ander vastgoed moet informeren over het landelijk verbod op asbestdaken. Dit verbod gaat in 2024 in. Veel eigenaren weten niet dat dit verbod over een paar jaar ingaat.n Nieuwegein is gebouwd in een tijd dat er veel asbest werd gebruikt. Eigenaren van panden met een asbestdak kunnen tot 31 december 2019 aanspraak doen op een landelijke subsidie voor het professioneel laten verwijderen van asbestdaken. Bron: RTV9, 2 juli 2016.